Вимоги та рекомендації до дипломної роботи молодшого спеціаліста

У даному посібнику розглядаються організаційні та методичні питання оформлення, розробки та захисту дипломних робіт, що виникають на останньому етапі пі дготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів. Посібник містить основні вимоги, порядок виконання та захисту дипломних робіт, методику розробки окремих розділів пояснювальної записки. Дипломна робота є самостійною комплексною розробкою студента та підсумовує результати вивчення комплексу навчальних дисциплін та проходження різноманітних практик, передбачених навчальним планом спеціальності.

Випускники технікуму промислової автоматики з напрямку підготовки «Комп’ютерні науки» можуть продовжити навчання у Одеській національній академії харчових технологій за скороченим терміном на спеціальностях 7.05010101 - “ Інформаційні управляючі системи та технології ” та 7.05010102 - “ Інформаційні технології проектування ”, тому методичні вказівки до виконання дипломної роботи були створені на основі відповідних методичних розробок для даних спеціальностей[1,2], при цьому була врахована спеціалізація молодшого спеціаліста та вимоги, викладені в програмах підготовки молодшого спеціаліста [4,5] зі спеціальності 5.05010101 - “ Обслуговування програмних систем і комплексів ”.

I ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
1. Цілі і завдання дипломного проектування

Дипломне проектування - заключний етап навчання студентів у навчальному закладі, мета якого - систематизувати, закріпити і розширити теоретичні і практичні знання студентів із спеціальності та вміти застосувати ці знання у вирішенні конкретних виробничих задач; розвинути навички самостійної роботи; з'ясувати підготовленість студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва, прогресу науки, техніки і культури.

У дипломній роботі студент на основі дослідження предметної області, аналізу існуючих аналогічних систем, виконання техніко-економічного дослідження розробляє повноцінний програмний додаток з обов’язковим виконанням графічної частини у вигляді UML - діаграм, моделей, графіків тощо.
Під час виконання дипломної роботи студент повинен вміти творчо застосовувати на практиці теоретичні знання, отримані при вивченні відповідних предметів, і практичні навички, здобуті при виконанні практичних робіт в процесі навчання. Дипломна робота є накопичувальною і працювати над темою дипломної роботи студент може протягом усього періоду навчання, починаючи з курсових робіт з предметів «Організація баз даних та знань» та «Технологія програмування та створення програмних продуктів».

Дипломна робота - випускна робота студента, на основі якої Державна екзаменаційна комісія визначає ступінь його підготовленості до самостійної професійної діяльності і вирішує питання про присвоєння йому кваліфікації молодшого спеціаліста.

2. Порядок вибору теми дипломної роботи
Тематика дипломних робіт обумовлена напрямком діяльності підприємств, на яких студенти проходять виробничу, технологічну та переддипломну практики.
За своїм характером і з врахуванням специфіки спеціальності тема дипломної роботи може бути пов'язана з одним із таких напрямків:
- розробка інформаційноїсистеми;
- адміністрування інформаційної системи або комплексу;
- вдосконалення засобів обслуговування інформаційних систем.
Крім того, дипломні роботи можуть бути як індивідуальні, так і комплексні. Останні включають в себе розв’язання рзноманітних задач, пов'язаних з розробкою підсистем одного й того ж об'єкта (підприємства). У цьому випадку розв’язання задач для рзних підсистем може бути запропоновано рзним студентам з чітким розподілом між ними завдань і, таким чином, може бути розроблений програмний інформаційний комплекс. При цьому кожна індивідуальна дипломна робота у складі комплексної теми повинна мати закінчений вигляд.
Тематика дипломних робіт складається із врахуванням розробки задач для конкретних підприємств або галузей.
Студент може запропонувати для дипломної роботи свою тему з обґрунтуванням її доцільності. З врахуванням обраної теми студентам видається завдання на переддипломну практику. В перші дні переддипломної практики теми дипломних робіт можуть бути уточнені.
Списки студентів з вказаними темами дипломних робіт та прізвищ керівників після затвердження на засіданні циклової комісії подаються заступнику директора з навчально-методичної роботи для оформлення наказу по технікуму. У подальшому теми дипломних робіт не можуть бути зміненими.
Приклади тем дипломних робіт:
- Розробити інформаційно-керуючу систему робочого місця менеджера футбольного клубу;
- Розробити інформаційну систему для автоматизації роботи головного поштового відділення Укрпошти м. Одеси;
- Розробити інформаційну систему для керування роботою автошколи;
- Розробити Інтернет - магазин для продажу вживаних автомобілів;
- Розробити інформаційну систему для автоматизації аукціонної діяльності;
- Розробити інформаційний Інтернет - портал служби психологічної допомоги;
- Розробити інформаційну систему для керування роботою студії звукозапису;
- Розробити програмний модуль для керування роботою серверу додатків.

Вимоги та рекомендації до дипломної роботи молодшого спеціаліста
Вимоги та рекомендації до дипломної роботи молодшого спеціаліста Скачать Методические указания Вимоги та рекомендації до дипломної роботи молодшого спеціаліста . Вимоги та рекомендації до дипломної роботи молодшого спеціаліста

Скачать "Вимоги та рекомендації до дипломної роботи молодшого спеціаліста" бесплатно с disk.yandex.ru (зеркало 1): ссылка на скачивание с зеркала доступна после регистрации.

Похожие новости

Оформлення текстових документів кваліфікаційних робіт

В методичних вказівках розглянуто вимоги, які повинні бути враховані студентами при виконанні кваліфікаційної роботи, зокрема дипломної роботи (проекту). Описані правила щодо оформлення пояснювальної

Методические указания для выполнения дипломного проекта

В методических указаниях приведены основные сведения по методике дипломного проектирования, состав графической части и пояснительной записки, рекомендации по их выполнению. Разработан календарный

Графическая часть дипломного проекта

Графическая часть дипломного проектаГрафическая часть содержит результаты анализа, расчетов и чертежи фрагментов конструкций и т.д.

Подготовка дипломного проекта к защите

Подготовка дипломного проекта к защитеЗаконченный дипломный проект, состоящий из пояснительной записки (в непереплетенном виде) и чертежей, подписанных дипломником, представляется на проверку

Защита дипломного проекта

Дата и время защиты дипломного проекта устанавливаются председателем ГАК, оформляются приказом по институту и доводятся до общего сведения путем вывешивания копии приказа на доске приказов или
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.